BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Porady

Wzór zgłoszenia próbnej ewakuacji

 Pobierz  wzór zgłoszenia

 Wykaz firm usuwających owady

Wykaz firm

Druk wniosku o wydanie zaświadczenia z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej

Druk zaświadczenia

Do otrzymania zaświadczenia o interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej niezbędne jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. na konto Urzędu Miasta Częstochowy nr 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 lub do kasy Urzędu Miasta.
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Strażacy radzą

 • co robić w przypadku pożaru ?
 • co robić gdy jesteśmy świadkami wypadku ?
 • co oznaczają pomarańczowe tablice na niektórych samochodach ?
 • jak zostać strażakiem ?
 • jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla ?

Porady dotyczące sposobu załatwiania spraw w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kliknij na temat którym jesteś zainteresowany.

Gdy zauważysz pożar w pomieszczeniu:

 • zaalarmuj wszystkie znajdujące się w nim osoby i nakaż im ewakuację. Jeśli jest to budynek wielokondygnacyjny poinformuj osoby znajdujące się wyżej;
 • poproś o zaalarmowanie straży pożarnej tel.998 i podanie informacji: co się pali, gdzie się pali, na którym piętrze, czy zagrożone jest życie ludzkie, dokładny adres zdarzenia oraz inne wskazówki, które mogą ułatwić dojazd samochodów straży pożarnej jak najbliżej miejsca zdarzenia i numer telefonu, z którego dzwonisz. Rozłącz się dopiero po przyjęciu zgłoszenia;
 • jeśli pożar jest niewielki - spróbuj go ugasić środkami podręcznymi (woda, gaśnica);
 • jeśli pożar odciął Ci drogę do wyjścia, zamknij się w pomieszczeniu, z którego możliwa jest ewakuacja np. przez okno i uszczelnij nieszczelności w drzwiach materiałami (np. ręcznikami itp.) w miarę możliwości mokrymi. Przemieść się w pobliże okna i oczekuj na pomoc.
 • gdy zauważysz strażaków zwróć na siebie ich uwagę. Wykonuj ich polecenia;
 • pamiętaj, że równie niebezpieczne jak promieniowanie cieplne są gazy wydzielające się w czasie pożaru. Jeśli do pomieszczenia przedostaje się dym , zabezpiecz własne drogi oddechowe (nos, usta) mokrą chusteczką i przyjmij pozycję przy podłodze- tu stężenie gazów jest najniższe. Otwórz okno, nie wybijaj szyb. Będziesz miał możliwość zamknięcia okna w sytuacji, gdy dym zacznie się dostawać do pomieszczenia z zewnątrz;
 • nigdy nadmiernie nie ryzykuj! Życie jest ważniejsze od wartości materialnych;
 • postaraj się zapanować nad emocjami i racjonalnie myśleć;
 • jeśli wydostałeś się z pomieszczenia przekaż strażakom informację o pożarze i osobach zagrożonych;
 • bezwzględnie wykonuj polecenia strażaków;
 • jeśli pożar powstał w terenie otwartym (np. pożar lasu), podaj dokładną lokalizację zdarzenia .Jeśli znasz teren, przekaż informacje mogące ułatwić strażakom dojazd do miejsca zdarzenia.
 • warto mieć w domu gaśnicę w łatwo dostępnym miejscu i umieć się z nią obchodzić- to się może przydać.

Gdy jesteś świadkiem wypadku:

 • zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu oraz zabezpiecz miejsce wypadku w taki sposób, aby ostrzegać innych kierowców (trójkąty, światła awaryjne),
 • sprawdź, czy są poszkodowani, w jakim stanie, czy są osoby uwięzione wewnątrz pojazdów, czy są wycieki substancji (olej, paliwo),
 • jeśli powstał pożar - użyj gaśnicy, spróbuj uwolnić osoby zagrożone z pojazdów.
 • zadzwoń do straży pożarnej tel. 998 i przekaż wszystkie informacje na temat wypadku, ilość i stan poszkodowanych, poproś o zaalarmowanie
 • pogotowia (jeśli są osoby poszkodowane) i policji,
 • w miarę możliwości udziel pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • jeśli nie ma zagrożenia życia - nie przemieszczaj poszkodowanych,
 • wyłącz zapłon, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne (akumulatory) w samochodach,
 • jeśli jest to tylko kolizja (i nie ma potrzeby interwencji straży pożarnej), zadzwoń na policję tel. 997.
 • Co oznaczają pomarańczowe tablice na niektórych samochodach?
 • Na niektórych samochodach możesz zauważyć pomarańczowe tablice przedzielone poziomą linią. Są to tablice ostrzegające o ładunku niebezpiecznym, cyfry oznaczają rodzaj niebezpieczeństwa i rodzaj przewożonej substancji. Cyfry w liczniku oznaczają rodzaj niebezpieczeństwa według określonego kodu np.: 33 oznacza substancję łatwopalną, 66 silną truciznę, 22 skroplony gaz. Cyfry w mianowniku oznaczają konkretną substancję np. 1203 to benzyny, 1202 olej napędowy (opałowy).

Ważne!

Jeśli samochód mający takie tablice ulegnie wypadkowi - przekaż telefonicznie do Państwowej Straży Pożarnej informację o zdarzeniu oraz koniecznie odczytane cyfry z pomarańczowej tablicy. Ułatwi to dysponowanie odpowiednich jednostek PSP.

Jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla ?

Czad – „cichy zabójca”

Każdego roku wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego napływają informacje o kolejnych ofiarach zatrucia tlenkiem węgla zwanego czadem w zdarzeniach, które nie mają związku z pożarem.
Należy pamiętać, iż tlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, lżejszym od powietrza. Powstaje on w wyniku procesu niepełnego spalania materiałów palnych, tj. spalania w atmosferze zbyt ubogiej w tlen. Wdychany przez człowieka łączy się z hemoglobiną w miejsce tlenu, blokując tym samym mechanizm przenoszenia tlenu do komórek organizmu.. Objawami zaczadzenia są bóle i zawroty głowy, duszności, wymioty, przyspieszony oddech i akcja serca. W skrajnych sytuacjach może dochodzić do utraty przytomności, porażenia oddechu i śmierci. Przebieg zatrucia zależy w efekcie końcowym od stężenia tlenku węgla w krwi, na które w głównej mierze wpływają czas ekspozycji i wielkość emisji tlenku węgla.

Do najczęstszych przyczyn zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach należą :

 • wady, niesprawności urządzeń grzewczych (pieców grzewczych),
 • nieszczelności lub niedrożności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • brak zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza (nawiewu i wywiewu) powietrza w mieszkaniu.

Pamiętać należy, że do sytuacji bezpośredniego zagrożenia dochodzi najczęściej w wyniku nałożenia się tych czynników a więc np. kiedy czad ulatnia się z uszkodzonego, nieszczelnego pieca lub przewodu kominowego do pomieszczenia w którym nie ma zapewnionej prawidłowej cyrkulacji powietrza np. z uwagi na zasłoniętą kratkę przewodu wentylacyjnego. Pamiętajmy, iż zadaniem sprawnych przewodów kominowych wentylacyjnych jest uchronienie człowieka przed zatruciem czadem w sytuacji awarii – wydostający się do pomieszczenia czad jest usuwany z niego przez przewody wentylacyjne.

Ostrzegamy – nie wolno dopuszczać do :

 • zasłaniania kratek wentylacyjnych przewodów kominowych,
 • podłączania przewodów wentylacji mechanicznej (np. z mechanicznych wyciągów okapów kuchennych) do przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej,
 • uniemożliwiania dopływu powietrza do mieszkania poprzez zamontowanie w nim bardzo szczelnych okien i drzwi (brak elementu nawiewu zapewniającego prawidłową cyrkulacje powietrza w mieszkaniu),
 • zasłaniania w skrzydłach drzwiowych otworów zapewniających nawiew powietrza do pomieszczeń w których zlokalizowano piec grzewczy (np. do pomieszczenia „ślepej” łazienki z piecem grzewczym gazowym – powszechne rozwiązanie techniczne w budynkach wielorodzinnych z wielkiej płyty),
 • eksploatacji niesprawnych, uszkodzonych pieców grzewczych,
 • eksploatacji uszkodzonych, nieszczelnych przewodów kominowych,
 • lekceważenia objawów wskazujących, iż możemy mieć do czynienia z zatruciem tlenkiem węgla.


Przypominamy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników przepisy nakazują aby w obiektach (w tym w budynkach mieszkalnych) gdzie odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego dokonywano :

 • co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) a także kontroli stanu technicznego istniejących instalacji gazowych,
 • usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych w poniższych czasookresach:
  • cztery razy w roku z przewodów dymowych w domach opalanych paliwem stałym (węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku z przewodów spalinowych w domach opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,
  • co najmniej raz w roku z przewodów wentylacyjnych.


Rozważmy – dodatkowo w trosce o nasze bezpieczeństwo można zamontować w domu czujki dymu i gazu. Koszt takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie zapewnia zastosowanie tego typu urządzeń.

Pamiętajmy, stosowanie się do podanych powyżej wskazań może uratować nasze zdrowie i życie.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 0
W tym tygodniu: 4
W tym miesiącu: 20
W tym roku: 272
Ogółem: 9695