BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Rozliczenia dotacji 2017

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego ,, Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych’’, proszę jednostki OSP wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma o przygotowanie sprawozdania z rozliczenia dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wg. załącznika nr 2 do niniejszego pisma w trybie i na zasadach określonych w umowie, oraz przedłożenia go do zaopiniowania Komendantowi Miejskiemu PSP w Częstochowie.

Bardzo proszę o rozliczanie dotacji w nieprzekraczającym terminie do dnia 20 listopada 2017 roku. 

Informuję że aby rozliczyć dotację należy uprzednio umówić termin telefonicznie kontakt podano j/n.

Przedłożone rozliczenie dotacji MSWiA powinno zawierać :

1) oryginał umowy MSWiA, wraz z ofertą ewentualne aneksy do umowy oraz wniosek z decyzją Komendanta Głównego w tej sprawie zmieniający zakres rzeczowy realizowanego zadania ( jeżeli taki był sporządzany),
2) wypełnione prawidłowo sprawozdanie z rozliczenia dotacji (załącznik nr 2 do niniejszego pisma):
- forma papierowa 2 egzemplarze, (proszę pamiętać o czytelnych podpisach)
3) kserokopię prawidłowo opisanych faktur zakupu.

Przypominam, iż opis faktury powinien wyszczególnić źródła finansowania (np. finansowanie przez jednostki samorządowe, środki własne i kwoty itp.), oraz rodzaj wydatku (np. wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne i kwoty, przykładowy opis faktury zakupu załącznik nr 3),

4) w przypadku płatności przelewem kserokopię potwierdzenia przelewu, w przypadku płatności gotówką zapis na fakturze – zapłacono gotówką,
5) kserokopię książki inwentarzowej tj. strony tytułowej oraz strony z dokonanymi wpisami zakupionych pozycji.

Nadmieniam, iż w przypadku braku rozliczonego sprawozdania zał nr 2,opisu faktur, braku podpisu na fakturach, oraz braku skserowanej dokumentacji j/w jednostka OSP nie będzie rozliczona.

Koordynację zagadnienia w zakresie merytorycznym dotacji MSWiA z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie prowadzi Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. bryg. Janusz Benduch - tel. 34 361 55 wew. 503.

Zakres formalny i rachunkowy dotyczący rozliczanej dotacji prowadzi Sekcja Finansowa Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie:
- st. kpt. Dorota Machura ; tel. 34 361 55 21 wew. 520
- st. sekc. Beata Trynda ; tel. 34 361 55 21 wew. 521
- st. insp. Sylwia Kuc; tel. 34 361 55 21 wew. 522

Uprzejmie proszę, o potraktowanie sprawy jako PILNEJ i niezwłoczne przekazanie niniejszej informacji do zainteresowanych jednostek OSP z Waszego terenu, pismo wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej KM PSP w Częstochowie.

 Rozliczenie dotacji

 Załącznik 1

 Załącznik 2

 Załącznik 3

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 0
W tym tygodniu: 7
W tym miesiącu: 23
W tym roku: 200
Ogółem: 1965