BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Zamówienia publiczne

Przetargi aktualne

 


 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie"

Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.pdf , formie pliku.doc

Pytania i odpowiedzi do SIWZ do pobrania w formie pliku.

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY - Kliknij tutaj

 

Informacja o udzieleniu zamówienia: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.

 


Przetargi archiwalne


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie"

Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.pdf , formie pliku.doc

Pytania i odpowiedzi do SIWZ do pobrania w formie pliku.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w formie pliku

Informacja o udzieleniu zamówienia: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie"

Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ do pobrania w formie pliku.

 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w formie pliku

Informacja o udzieleniu zamówienia: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  „Dostawa jednej sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem)” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Formularz do publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym UE;PL Częstochowa Wozy strażackie

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym UE


1. Odpowiedź na pytanie 19.04.2018

2. siwz + załączniki wersja edytowalna

3. Odpowiedź na zadane pytanie 04.05.2018

4. Odpowiedź na zadane pytania 09.05.2018

5. Odpowiedź na zadane pytania 18.05.2018 zmiana treści SIWZ i zmiana ogłoszenia

6. Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

7. Ogłoszenie zmian opublikowane w DUUE

8. Informacja z otwarcia ofert

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dostawa jednej sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem)” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

1.  SIWZS Rt

2. Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 do SIWZ OPZ

4. Załącznik nr 3 do SIWZ JEDZ

5.Załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy

6.Załącznik nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa

7. Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz dostaw


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie"

Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w formie pliku


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ do pobrania w formie pliku.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.

Informacja o udzieleniu zamówienia: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

Sprawa nr: MT.2370.04.2015
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ do pobrania w formie pliku.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.Przetarg nieograniczony pn. „Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 82/94 oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie”
Sprawa nr MT.2370.01.2015 - poniżej zamieszczone zostały dokumenty do pobrania.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 0 – Formularz ofertowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
ZAŁĄCZNIK NR 1A - Projekt zamienny Termomodernizacji budynku JRG 1 przy ul. Rejtana w Częstochowie
ZAŁĄCZNIK NR 1B - Projekt budowlany pn. „Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. w budynku JRG 1 w Częstochowie przy ul. Rejtana 25/35”.
ZAŁĄCZNIK NR 1C - Opracowanie pn. „Remont wewnętrznej instalacji c.o. w budynku JRG 1 w Częstochowie przy ul. Rejtana 25/35”.
ZAŁĄCZNIK NR 1D - Projekt zamienny Termomodernizacji budynków Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie wraz z kolorystyką elewacji.
ZAŁĄCZNIK NR 1E - Projekt budowlany pn. „Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 82/94”.
ZAŁĄCZNIK NR 1F - Przedmiar robót pn. „Termomodernizacja budynku JRG 1 przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie”
ZAŁĄCZNIK NR 1G - Przedmiar robót pn. „Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. w budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Częstochowie przy ul. Rejtana 25/35”
ZAŁĄCZNIK NR 1H - Przedmiar robót pn. „Remont instalacji c.o. w budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie”
ZAŁĄCZNIK NR 1I - Przedmiar robót pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 82/94”.
ZAŁĄCZNIK NR 1J - Przedmiar robót pn. „Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 82/94”.
ZAŁĄCZNIK NR 1K - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pn. „Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sikorskiego 82/94 oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie”.
ZAŁĄCZNIK NR 1L - Wykaz znaczących zastosowanych materiałów, wyrobów, urządzeń lub technologii i ich producentów w projektach budowlanych pn.: „Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sikorskiego 82/94 oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie”
ZAŁĄCZNIK NR 1M - Opracowanie pn. „Inwentaryzacja ornitologiczna budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przewidzianych do termomodernizacji”

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Oświadczenie dotyczące posiadanych uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia;

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 - Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowyOgłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

Sprawa nr: MT.2370.02.2014
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.
Załączniki do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie plików:
- załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna,
- załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust.1 o braku podstaw do wykluczenia,
- załącznik nr 4 - Formularz oferty,
- załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- załącznik nr 6 - Projekt umowy.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawanowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

Sprawa nr: MT.2370.01.2014
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.
Pytania, odpowiedzi, zmiana treści SIWZ do pobrania w formie pliku.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

Sprawa nr: MT.2370.01.2013
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.
Pytania, odpowiedzi, zmiana treści SIWZ do pobrania w formie pliku.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

Sprawa nr: MT.2370.01.2012
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.
Pytania, odpowiedzi, zmiana treści SIWZ do pobrania w formie pliku.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

Sprawa nr: MT.2370.01.2011
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.
Informacja o zmianie treści SIWZ do pobrania w formie pliku.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

Sprawa nr: MT-2370/1/10
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie”

Sprawa nr: MT-2370/5/09
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa i montaż cyfrowego rejestratora rozmów (telefonicznych i radiowych) ze stanowiskiem odsłuchu”

Sprawa nr: MT-2370/3/09
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.
Dodatkowe wymagania dotyczące sprawy nr: MT-2370/3/09 do pobrania w formie pliku.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ do pobrania:
odpowiedź na zapytanie 1
odpowiedź na zapytanie 2
odpowiedź na zapytanie 3
odpowiedź na zapytanie 4

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa i montaż cyfrowego rejestratora rozmów (telefonicznych i radiowych) ze stanowiskiem odsłuchu” do pobrania w formie pliku.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa serwera z oprogramowaniem”

Sprawa nr: MT-2370/4/09
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa serwera z oprogramowaniem” do pobrania w formie pliku.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

Sprawa nr: MT-2370/1/09
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ do pobrania:
odpowiedź na zapytanie 1
odpowiedź na zapytanie 2

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie” do pobrania w formie pliku.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Zakup samochodu pożarniczego dowódczo - rozpoznawczego z napędem 4x4 z funkcją ratownictwa drogowego"

(CPV: 34144210-3)
Sprawa nr: MT-2370/2/09
Ogłoszenie do pobrania w formie pliku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w formie pliku.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ do pobrania:
odpowiedź na zapytanie .

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Zakup samochodu pożarniczego dowódczo - rozpoznawczego z napędem 4x4 z funkcją ratownictwa drogowego” do pobrania w formie pliku.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 0
W tym tygodniu: 3
W tym miesiącu: 29
W tym roku: 268
Ogółem: 31177