BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

Naczelnik wydziału: st. kpt. mgr Paweł Zawiślak

tel. 34 361 55 21 wewn: 510 

Zastępca naczelnika wydziału: st. kpt. mgr inż. Marcin Caban

tel. 34 361 55 21 wewn: 511


bezpośredni przełożony: Komendant Miejski - mł. bryg. mgr Marek Radosz

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego należy w szczególności:

w zakresie zadań organizacyjnych , archiwizacji i obsługi prawnej:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;
2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;
3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego;
4) prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
5) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;
6) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
7) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Miejskiej przez rzecznika prasowego;
8) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej;
9) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej;
10) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
11) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej;
12) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego,
13) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Miejskiej;

w zakresie zadań kadrowych:

14) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego;
15) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej, w tym dowódców Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;
16) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej;
17) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
18) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej;
19) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Miejskiej;
20) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
21) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
22) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 0
W tym tygodniu: 5
W tym miesiącu: 16
W tym roku: 230
Ogółem: 6086