BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Sekcja Finansów

Główny Księgowy: mł.bryg. mgr Dorota Machura

tel. 34 361 55 21 wewn:520

Inne telefony 34 361 55 21 wewn. 521, 522 
Bezpośredni przełożony: Komendant Miejski - mł. bryg. mgr Marek Radosz

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
2) prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej;
5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej;
7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 0
W tym tygodniu: 6
W tym miesiącu: 18
W tym roku: 215
Ogółem: 4601