BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Komunikaty

Informacja o rozpoczęciu Konsultacji społecznych Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego sporządzonego dla zakładu Guardian w Częstochowie

Dokument do pobrania dostępny tutaj.


Prawo ochrony środowiska - informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 2145), podaje się do publicznej wiadomości:
- informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
- informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom;
- informacje o kontrolach planowych w terenie,
- informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.),
- instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.ostępowanie konsultacyjne dotyczy: aktualizacji "Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza granicami zakładu Guardian Częstochowa Sp. z o.o."

Dokument do pobrania dostępny tutaj.


Postępowanie konsultacyjne

Postępowanie konsultacyjne dotyczy: aktualizacji "Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza granicami zakładu Guardian Częstochowa Sp. z o.o."

Postępowanie 

Ogłoszenie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 0
W tym tygodniu: 3
W tym miesiącu: 11
W tym roku: 157
Ogółem: 2822