BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

W dniu 07 czerwca 2020 roku na obszarze chronionym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odnotowano 83 zdarzenia z czego blisko 70 związanych było z nawałnicą która przeszła przez teren powiatu częstochowskiego. Podejmowane interwencje dotyczyły

- zalane posesje oraz budynki około 48 zdarzeń

- wiatrołomy (połamane drzewa, konary) – 3 interwencje

- uszkodzone dachy (budynki mieszkalne 2 interwencje, gospodarcze 1 interwencja)

- zerwane dachy 7 interwencji

 

Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w miejscowości Zarębice gmina Przyrów gdzie w sumie interweniowało 25 zastępów  tj. 79 strażaków. W tej właśnie miejscowości jedna osoba została poszkodowana przez dach, który została zerwany z budynku gospodarczego.

 

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przyjęło zgłoszenie na numer alarmowy 998 o treści "pożar warsztatu samochodowego" - Częstochowa ul. Żyzna.

Zastępy Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej zostały zadysponowane do w/w zdarzenia.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, iż doszło do pożaru w warsztacie samochodowym, w obiekcie panuje silne zadymienie, brak osób poszkodowanych. Budynek o konstrukcji stalowej, wypełnienia z płyty warstwowej tzw. "Obornicka", o wymiarach dł.22m./szer.11m./wys.5m. dach kryty blachą trapezową, wewnątrz obiektu sufit podwieszany. Z uwagi na konstrukcję obiektu, pożar był ukryty w przestrzeni pomiędzy podwieszoną częścią sufitu, a dachem.

Na terenie zakładu przebywało czterech pracowników, którzy podjęli próbę ugaszenia pożaru za pomocą gaśnic GP6x ABC w ilości 4 stuk. Działania gaśnicze okazały się nieskuteczne. Pracownicy przed przybyciem zastępów straży pożarnej bezpiecznie opuścili halę warsztatu, odłączyli dopływ energii do budynku oraz podjęli działania związane z  przetransportowaniem butli z gazami technicznymi, które znajdowały się na zewnątrz obiektu w specjalnie do tego celu przeznaczonym otwartym magazynie - boksie, działania te były kontynuowane przez strażaków tuż po przybyciu na miejsce zdarzenia. Z magazynu wyniesiono w bezpieczne miejsce na terenie firmy 19 szt. butli z gazami technicznymi ( acetylen - 6 szt., tlen techniczny - 10 szt., mieszanina gazów argon/dwutlenek węgla - 3 szt. ) - usytuowanie butli w zewnętrznym magazynie oraz szybki ich transport w bezpieczne miejsce spowodowało, że nie były one narażone na oddziaływanie termiczne oraz bezpośrednio płomieni. Z części socjalnej, nie objętej pożarem wyniesiono również butle propan-butan 11kg. - 2 szt.

Działania zastępów polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- podaniu trzech prądów wody w natarciu na źródło pożaru,
- ewakuacji mienia w postaci w/w butli z gazami technicznymi,
- częściowemu prowadzeniu prac rozbiórkowych konstrukcji budowlanej (części sufitu podwieszanego),
- oddymieniu i przewietrzeniu pomieszczeń,
- kontrolowaniu temperatury budynku przy pomocy kamery termowizyjnej FLIR,
- kontrolowaniu temperatury w/w butli przy pomocy kamery termowizyjnej FLIR - pomiary wykonywane podczas trwania akcji gaśniczej - temperatura nie odbiegała od warunków normalnych,
- wykonaniu pomiarów na obecność substancji niebezpiecznych detektorem wielogazowym Tetra 3 ( O2, CO, CH4, H2S ) - po ugaszeniu pożaru i przewietrzeniu pomieszczeń w obiekcie nie stwierdzono obecności substancji niebezpiecznych,

25 marca 2020 roku o godz. 22:20 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie przyjęło zgłoszenie o pożarze silosa z aluminium na dużej powierzchni w  Przedsiębiorstwie Obrotu Surowcami Wtórnymi zlokalizowanym w m. Blachownia przy ul. 1 -go Maja.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że doszło do zapalenia się mieszaniny pyłów po obróbce metali o dużej zawartości aluminium w jednym z silosów znajdujący się w hali produkcyjnej. Budynek przystosowany do obróbki cieplno mechanicznej surowców wtórnych - aluminium.

 W czasie wystąpienia pożaru na terenie zakładu pracowało 5 osób, które same opuściły halę. Przed przybyciem pierwszych zastępów JOP pracownicy firmy próbowali samodzielnie ugasić przy pomocy gaśnic proszkowych ABC będących na wyposażeniu zakładu - bezskutecznie.

Pożar udało się opanować o godzinie 01:36, w celu dokonania usunięcia zgorzeli pyłowych z aluminium w silosie wykonano otwory rewizyjne przy pomocy piły mechanicznej do stali.

W akacji ratowniczej brało udział 15 zastępów straży pożarnej ( w tym 3 jednostki OSP). Na miejsce zdarzenia przybył również przedstawiciel WIOŚ, który nie stwierdził bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

 

23 kwietnia 2020 roku zgłoszenie o pożarze wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie o godzinie 17:37. Po dojeździe na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem stwierdził, że pali się ok. 15 ha poszycia leśnego i nieużytków rolniczych. (obecnie szacujemy iż jest to 6 ha lasów oraz 12 ha nieużytków).
Podczas działań gaśniczych utworzono punkt czerpania wody z naturnego zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Mełchów oraz drugie stanowisko wodne przy pomocy dwóch samochodów cystern w miejscowości Konstantynów zasilanych z sieci hydrantowej.
W działaniach brały udział dwa statki powietrzne(dromader) i śmigłowiec gaśniczy, które łącznie wykonały 12 zrzutów wody. Na miejsce zadysponowano również ciągnik rolniczy z pługiem(własność Nadleśnictwa Koniecpol) celem oborania obrzeża pożaru.
Sytuacja pożarowa została opanowana o godzinie 20:34, co oznacza, że pożar przestał się rozprzestrzeniać jednak działania polegające na dogaszaniu i przelewaniu pogorzeliska trwają jeszcze do tej chwili tj. 21:00 dnia 26 kwietnia 2020 roku
 
Mamy nadzieję, że akcja gaśnicza zostanie jak najszybciej zakończona. Jednakże z uwagi na to, iż podmuchy wiatru powodują ponowne wzniecanie zarzewi ognia nie jesteśmy w stanie oszacować jak długo one potrwają.
 
Zarówno sprzęt, jak i strażacy pozostaną na miejscu dopóki nie będzie stu procentowej pewności, że pożar nie wybuchnie ponownie.
 

23 marca 2020 roku o godz. 8:50 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie przyjęło zgłoszenie o pożarze na terenie hurtowni tworzyw sztucznych w miejscowości Mokrzesz gmina Mstów.

W chwili przybycia na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej i dokonaniu rozpoznania, stwierdzono, że pożarem objęte były dwa budynki magazynowe oraz składowisko tworzyw sztucznych o powierzchni 80 m x 50 m x 3 m.

Nagromadzone materiały do dalszego przerobu na granulat miały postać sprasowanych „kostek” i były składowane w bliskiej odległości od budynku, a także w samych magazynach, co przyczyniło się do szybszego rozwoju pożaru. Z informacji uzyskanych na miejscu zdarzenia, ustalono, że jeszcze przed przybyciem straży pożarnej trzech pracowników składowiska bezpiecznie opuściło teren zakładu. Natychmiast do działań zadysponowano dodatkowe siły i środki PSP oraz OSP.

W początkowej fazie działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów wody w natarciu na palące się składowisko, jednego prądu wody z samochodu z drabiną mechaniczną na dach palącego się budynku, i jednego w obronie zagrożonego obiektu nie objętego jeszcze pożarem.

Po przybyciu dodatkowych jednostek, zadysponowanych przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi, miejsce akcji podzielono na trzy odcinki bojowe, na terenie których strażacy prowadzili działania w obronie i natarciu, podając prądy wody i piany ciężkiej na palące się sprasowane materiały oraz budynki. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości środków gaśniczych zorganizowano zaopatrzenie wodne, korzystając z naturalnego zbiornika wodnego znajdującego się w pobliżu zakładu. Dzięki prowadzonym działaniom nie dopuszczono do rozprzestrzeniania się pożaru na budynek magazynowy i pozostałą część materiałów palnych.

Po opanowaniu pożaru, przystąpiono do dogaszania i przerzucania tworzywa celem eliminacji potencjalnych źródeł pożaru. W tym celu wykorzystano ciężki sprzęt, typu koparka gąsienicowa, wynajętą przez właściciela hurtowni tworzyw sztucznych. Obecny na miejscu zdarzenia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję administracyjną o wyłączeniu z użytkowania spalonych budynków magazynowych – rozpoczęto prace rozbiórkowe.

W akacji ratowniczej brało udział 29 zastępów straży pożarnej ( w tym 13 jednostek OSP), pracownicy pogotowia gazowego, policja. Na miejscu zdarzenia obecny był Wójt Gminy Mstów, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.