BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

11.12.2018 Miejscowe zagrożenie Wypadek - wyciek kwasu

W dniu 11.12.2018r., zastępy JOP zostały zadysponowane do wycieku kwasu solnego na terenie Huty Szkła w Częstochowie

Po dojeździe na miejsce zdarzenia o godz. 20:47  i przeprowadzonym rozpoznaniu, ustalono iż przed przybyciem zastępów JOP, ok. godz. 19:57, podczas transportu z wanny ociekowej, elektrycznym wózkiem widłowym zbiornika typu DPPL z zawartością 1000 dm3 kwasu solnego 33%, doszło do jego zsunięcia z wideł na posadzkę. W wyniku  tego, doszło do rozszczelnienia się zbiornika i wycieku kwasu solnego w pomieszczeniu  oczyszczalni ścieków linii C hali dekoracji (matowienia). Pomieszczenie oczyszczalni o wymiarach 12x12x8m, przylegające bezpośrednio do hali dekoracji na której prowadzony był proces technologiczny.

Operator wózka widłowego  podczas tego zdarzenia zabezpieczony był w odpowiednie środki ochrony osobistej (maska z filtropochłaniaczem, ubranie Tychem F, rękawice i buty gumowe). Widząc to zdarzenie oraz kolejnych trzech pracowników zakładu zabezpieczonych środkami ochrony osobistej przystąpiło do neutralizacji rozlewiska kwasu solnego za pomocą mleczka wapiennego. Równocześnie podjęta została przez Kierownika Zmiany Huty ewakuacja wszystkich pracowników zakładu. Ogółem ewakuowanych zostało 81 osób. Dwie osoby zgłaszały dolegliwości spowodowane tym zdarzeniem. Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego, zostały one zabrane do szpitala z podejrzeniem wziewnego zatrucia oparami kwasu solnego.

Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dokonaniu za pomocą urządzenia DRAGER X-act 5000 pomiarów w pomieszczeniu oczyszczalni oraz hali produkcyjnej na obecność kwasu solnego. Przeprowadzone pięciokrotnie pomiary nie wykazały stężeń niebezpiecznych w atmosferze obiektu. Ratownicy zabezpieczeni w ubrania chemiczne dokonali również sprawdzenia za pomocą papierków wskaźnikowych stężenia pH rozlewiska. Działania podjęte przez pracowników w pierwszej fazie zdarzenia, pozwoliły zneutralizować rozlany kwas solny powodując jego zobojętnienie - wskazania na papierku lakmusowym lekko zasadowe. W dalszej kolejności działania zastępów polegały na spłukaniu zobojętnionego kwasu solnego do studzienek prowadzących do separatorów wewnętrznej oczyszczalni zakładu. Dokonano sprawdzenia studzienek kanalizacyjnych na terenie zakładu, gdzie nie stwierdzono stężeń kwasowych w odprowadzanej wodzie.

Zdarzenie nie posiadało znamion poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r.

 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 1
W tym tygodniu: 2
W tym miesiącu: 15
W tym roku: 186
Ogółem: 1387