BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy na stronie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło nr 8 w Częstochowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w żaden sposób nie ingeruje w zamieszczane treści. Autorami tekstów są członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Więcej

W dniu 04.04.2017r odbyło się posiedzenie członków Zarządu Koła nr 8.

Więcej

W dniu 06.06.br (wtorek) w godz. 9.00 -10.00 w biurze koła - w siedzibie KMPSP Czestochowia - kol. Danuta Błaszczyk będzie przyjmować wpłaty na wycieczkę planowaną na 7-9 lipca 2017r. „Pieniny - spływ Dunajcem”.

Pięknych Świąt Wielkanocnych,
obfitujących w ciepłe rodzinne spotkania,
pozytywne emocje i wiosenną radość
oraz, by siła sprawcza Zmartwychwstania Pańskiego
na co dzień gościła i napełniała miłością,
spokojem i wiarą w dobro świata,
życzy wszystkim pożarnikom i ich rodzinom

w imieniu Zarządu Koła nr 8
Prezes Koła - Czesław Mila

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. zmarł w wieku 92 lat nasz kolega śp. st. ogn. w st. spocz. MARIAN CZECH.

 

Więcej

Niechaj

Dzień Kobiet
będzie szczególną okazją
złożenia Wam Drogie Panie
najserdeczniejszych życzeń,
spełnienia się w życiu i w miłości,
by dobre zdrowie, radość i szczęście
nie opuszczały Was i najbliższych.
By spełniały się Wasze najskrytsze marzenia.

Prezes Czesław Mila
w imieniu Zarządu Koła nr 8

Dyżury członków Zarządu Koła nr 8ZEiRRP odbywają się w siedzibie KMPSP w Częstochowie w pokoju koła zgodnie z grafikiem: w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 11.00 – 13.00. Dyżury są okazją dla emerytów do udzielenia informacji dot. działalności koła, uzyskania wiedzy o możliwościach wsparcia i pozyskania pomocy dla potrzebujących, załatwienia spraw organizacyjnych, oraz zwyczajnych spotkań seniorów naszego pożarniczego środowiska.

Więcej

Prezes Koła emerytów ZEiRRP w Łukowie /woj. lubelskie/ kolega Janusz Pawlak odwiedzając Częstochowę w dniu 07.02.2017r spotkał się z Prezesem Czesławem Milą i Januszem Sokołowskim. Krótkie spotkanie było okazją wymiany doświadczeń z działalności kół, nawiązania kontaktów oraz wspomnień z lat służby pożarniczej. Kol. Janusz Pawlak serdecznie zapraszał na przyjazd do pięknej krajobrazowo ziemi łukowskiej.

Więcej

W dniu 23.01.2017r na posiedzeniu Zarządu Koła nr 8 Prezes koła Czesław Mila podsumował działalność za IV kwartał, podziękował członkom Zarządu za zaangażowanie i wkład pracy 2016r. Komisja rewizyjna po kontroli prowadzonej dokumentacji sporządziła Protokół z Finansów koła za 2016r. Protokół Finansowy Skarbnika oraz stosowne Sprawozdanie zostały przygotowane i przesłane do Zarządu Wojewódzkiego ZEiRRP w Katowicach.
Prezes omówił Plan pracy Koła na 2017r oraz przedłożył wykaz ustalonych do realizacji wycieczek: „Pieniny - spływ Dunajcem” 7-9 lipca i „Warszawa” 1-3 września br.
Potwierdził złożenie 5 deklaracji kandydatów na nowych członków koła, wykazał kandydatów do wyróżnienia w związku z Jubileuszem 80 i 85- lecia życia oraz propozycje wniosków dotyczących odznaczeń związkowych. Zobowiązał Skarbnika do przedstawienia listy wpłat składek członkowskich i Sekretarza do złożenia dokumentów z niniejszego posiedzenia.

W dniu 13.01.2017r. po raz kolejny na noworocznej biesiadzie spotkali się emeryci i renciści pożarnictwa regionu częstochowskiego.
Tradycyjnie Prezes Zarządu koła nr 8 kol. Czesław Mila otworzył biesiadę i powitał wszystkich uczestników i zaproszonych gości: Prezesa WZ ZEiRP RP w Katowicach kol. Romana Szałapę, Prezesa koła w Oleśnie kol. Zygmunta Zalewskiego, Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie reprezentowanego przez mł. bryg Dariusza Gieronia, naczelnika wydziału organizacyjno-kadrowego st. kpt. Izabelę Zasępę, główną księgową st. kpt. Dorotę Machurę oraz z wydziału Kwatermistrzowskiego w.z. Panią Magdę Lis nadzorującą sprawy emerytów.

Więcej