BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-24.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
  2. Zdjęcia i grafiki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego.
  3. Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
  4. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
  5. Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.

Wyłączenia

  1. treści, które nie zostały wytworzone przez KM PSP w Częstochowie
  2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
  3. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
  4. mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-26

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest st. kpt. Marcin Caban adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 361 55 21 (wew. 511). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.


Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
ul. gen. Władysława Sikorskiego  82/94, 42-202 Częstochowa

Budynek Komendy Miejskiej PSP zlokalizowany w Częstochowie przy ulicy
gen. Wł. Sikorskiego 82/94 posiada dodatkowy podjazd z bocznymi poręczami zlokalizowany przy schodach przed wejściem głównym do komendy, umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych. Wejście główne do budynku komendy wyposażone w drzwi przesuwne, otwierane automatycznie.

Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się pomieszczenie, w którym służbę pełni dyżurny obiektu, który poinformuje koordynatora lub inną osobę w celu pomocy obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Toalety

Brak udogodnień

Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Podjazd z bocznymi poręczami dla osób niepełnosprawnych

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem

Dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Brak udogodnień.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 18
W tym tygodniu: 74
W tym miesiącu: 151
W tym roku: 363
Ogółem: 1176