BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Archiwum

EWIDENCJA ZASOBU ARCHIWALNEGO

W Archiwum Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie prowadzi się następujące pomoce ewidencyjne:

-Spisy zdawczo-odbiorcze (ułożone numerycznie, jak i według komórek organizacyjnych),
-Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
-Ewidencja akt wybrakowanych,
-Ewidencja wypożyczania, udostępniania.

Zasób archiwalny

Zasób archiwalny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie stanowią akta wytworzone przez:
-Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych w Częstochowie.
-Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Częstochowie.
-Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Koniecpolu.
-Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnych w Częstochowie.
-Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
-Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Koniecpolu.
-Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Udostępnianie:

Akta znajdujące się w Archiwum Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mogą być udostępnione do celów służbowych, naukowo - badawczych, publicystycznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli.

Udostępnienie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Dla celów służbowych akta udostępnia się na miejscu lub wypożycza (na okres do jednego miesiąca) poza pomieszczenie archiwum na podstawie karty udostępnienia podpisanej przez kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej.

Zgodę na udostępnienie akt osobom prawnym i fizycznym poza resort spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osoba przez niego upoważniona.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 0
W tym tygodniu: 2
W tym miesiącu: 13
W tym roku: 154
Ogółem: 2713