BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

08.11.2019

6 listopada 2019 roku, ok. godz.10.00 na przejeździe kolejowym na linii nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, w miejscowości Stary Cykarzew (gmina Mykanów), doszło do wypadku autokaru, którym podróżowały 33 osoby, z pociągiem towarowym, w składzie którego była cysterna z olejem opałowym. Na skutek zderzenia doszło do rozszczelnienia zaworu cysterny i wycieku paliwa - to scenariusz wojewódzkich ćwiczeń zarządzania kryzysowego „Przejazd 2019”, których głównym założeniem było sprawdzenie procedur powiadamiania, przepływu informacji oraz współdziałania pomiędzy służbami, inspekcjami i strukturami zarządzania kryzysowego, doskonalenie taktyki działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego oraz medycznego, a także organizacji działań w sytuacji kryzysowej, związanej z katastrofą komunikacyjną.

Po zgłoszeniu wypadku na numer alarmowy 112, Centrum Powiadamiania Ratunkowego powiadomiło wszystkie służby, w tym m.in. PSP, Policję i Ratownictwo Medyczne. Pierwsze na miejsce przybyły 4 zastępy ochotniczych straży pożarnych. Zdarzenie zakwalifikowano jako masowe. Przeprowadzono segregację poszkodowanych i wykonano dostęp do osób uwięzionych we wraku autobusu. Osobom poszkodowanym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano zespołom ratownictwa medycznego. Utworzono szpital polowy dla poszkodowanych oraz namioty dla policji i prokuratury, aby mogli prowadzić czynności dochodzeniowe. Poza działaniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy strażacy prowadzili działania uszczelniające wyciek z cysterny. Uruchomiono sztab działań PSP, a także zwołano wojewódzki sztab zarządzania kryzysowego. Teren działań zabezpieczali policjanci oraz żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na zakończenie ćwiczeń odbył się podsumowujący briefing z udziałem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego i komendanta wojewódzkiego Policji nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego. „Takie symulacje jesteśmy zobowiązani organizować cyklicznie. Są one dla nas bardzo ważne, gdyż służby mogą przećwiczyć swoje działania, skoordynować je, a przede wszystkim możemy wyeliminować nieprawidłowości. To po prostu sprawdzian współpracy wojewódzkiego sztabu z policją, strażą czy ratownikami” - powiedział wojewoda śląski.

Organizatorem ćwiczeń był Śląski Urząd Wojewódzki. W ćwiczeniach wzięło udział 39 strażaków PSP i 27 druhów OSP, ratownicy medyczni, policjanci, żołnierze WOT, funkcjonariusze SOK, przedstawiciele WIOŚ, prokuratury okręgowej, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie. W sumie prawie 300 osób. Warto przypomnieć, że sprawne dotarcie na miejsce zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych zależy od właściwego przekazania informacji przez zgłaszającego. W pierwszej kolejności należy ustalić rodzaj przejazdu - czy jest to przejazd strzeżony z rogatkami, czy niestrzeżony oraz zlokalizować naklejkę identyfikującą. Na przejeździe z rogatkami naklejka znajduje się na wsporniku szlabanu od strony szyn, natomiast na przejeździe niestrzeżonym identyfikator umieszczony jest na tylnej stronie znaku drogowego - tzw. krzyżu św. Andrzeja. Charakterystyczna naklejka w kolorze żółtym zawiera dziewięciocyfrowy identyfikator przejazdu kolejowo-drogowego (numer skrzyżowania) oraz numery alarmowe.

24.10.2019

W dniu 19 października 2019 roku już po raz XI odbyły się Zawody Sportowo Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie.  Miejscem rozgrywek był stadion im. Ireny Szewińskiej w gościnnej gminie Konopiska. W boju zmierzyło się w sumie dwadzieścia siedem drużyn wyłonionych w ramach gminnych eliminacji (w tym jedenaście młodzieżowych i pięć kobiecych). Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez  Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Jarosława Piotrowskiego.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

- ćwiczenie bojowe

- sztafeta pożarnicza z przeszkodami

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

wg regulaminu z 10.02.2011 roku - drużyny kobiece

1 miejsce OSP Rudnik Wielki z wynikiem 118,20 pkt.

2 miejsce OSP Słowik z wynikiem 123,40 pkt.

3 miejsce OSP Widzów z wynikiem 129,50 pkt.

wg regulaminu z 10.02.1011 roku - drużyny męskie

1 miejsce OSP Rudnik Wielki z wynikiem 89,70 pkt.

2 miejsce OSP Rudnik Mały z wynikiem 92,10 pkt.

3 miejsce OSP Zrębice z wynikiem 92,70 pkt.

wg regulaminu CTIF - dziewczęta

1 miejsce OSP Nierada z wynikiem 1024,30 pkt.

2 miejsce OSP Chorzenice - Witkowice z wynikiem 988,81 pkt.

3 miejsce OSP Dźbów z wynikiem 984,25 pkt.

wg regulaminu CTIF - chłopcy

1 miejsce OSP Zdrowa z wynikiem 1039,05 pkt.

2 miejsce OSP Bystrzanowice z wynikiem 1035,87 pkt.

3 miejsce OSP Słowik z wynikiem 1015,35 pkt.

           

Ponadto podczas zawodów swe umiejętności zaprezentowała drużyna "Strażusi". Maluszki z jednostki OSP Słowik w gminie Poczesna pokazały wszystkim zebranym musztrę pożarniczą oraz krótkie założenie pożarnicze.

Zawody swą obecnością uświetniło wielu znamienitych gości w tym:

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński

Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka

Senator Ryszard Majer

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela

mł. bryg. Piotr Placek Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

nadkom. Grażyna Dudek Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie

Redaktor Naczelny Gazety Częstochowskiej  Urszula Giżyńska

Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek

Włodarze pozostałych gmin, komendanci gminni i prezesi zarządów ochotniczych straży pożarnych.

Zwycięzcom gratulujemy.

11.10.2019

W  komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta zbiórka związana z przekazaniem promes dotacji na realizację zadań przez  OSP, oraz przekazanie pojazdu specjalnego Quad wraz z przyczepką dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

 Celem inicjatywy jest wsparcie zadań OSP dopisanych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dotacja dotyczy m.in. realizacji zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W uroczystości wzięli udział:

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński

Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska

Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka

Senator Artur Warzocha

Senator Ryszard Majer

Nadbryg. Jacek Kleszczewski

Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Tomasz Bednarek