BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

25.10.2012
W dniu 27.10.2012 roku w Mykanowie odbyło się XI ekumeniczne spotkanie strażaków. Rozpoczęcie uroczystości odbyło się na placu przed remizą OSP, zgodnie z ceremoniałem strażackim. Na wstępie został złożony meldunek przez dowódcę uroczystości o gotowości do rozpoczęcia XI ekumenicznego spotkania strażaków. Meldunek odebrał generał brygadier, V-ce Prezes ZG ZOSP RP, senator Zbigniew Meres. Nastąpił przegląd i powitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej oraz powitanie zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
- Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach nadbrygadier Marek Rączka,
- Komendant KM PSP bryg. Zbigniew Hibner wraz z komendantami komend miejskich, powiatowych z województwa śląskiego,
- generał brygadier, V-ce Prezes ZG ZOSP RP, senator Zbigniew Meres,
- generał brygadier w st. spocz. Teofil Jankowski,
- Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz,
- Komendant Centralnej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie,
- Prezes ZOP ZOSP RP dh Ireneusz Skubis wraz z prezesami oddziałów powiatowych z woj. śląskiego oraz oddziałów gminnych z powiatu częstochowskiego,
- biskup Jan Wątroba i biskup Tadeusz Szurman wraz z księżmi kościoła św. Leonarda w Mykanowie,
- przedstawiciele Policji, Wojska.

Po kliknięciu na zdjęcie przejdziesz do galerii.


Uroczystość swą obecnością uświetniła kompania honorowa z Centralnej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie. Następnie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Leonarda Opata w Mykanowie. Nabożeństwo celebrowali biskup Jan Wątroba i biskup Tadeusz Szurman z kościoła ewangelicko-augsbursiego RP. Odbywało się zgodnie z liturgią przygotowaną przez ks. kpt. Adama Glajcara.
Po nabożeństwie miał miejsce pokaz sprzętu strażackiego, którego organizatorem była KM PSP w Częstochowie. Trzecią część kończyło spotkanie w strażnicy. W tym czasie przy stole była okazja do wymiany zdań, można podzielić się spostrzeżeniami, poglądami, uwagami, a także można zasięgnąć właściwej, kompetentnej rady. Na pewno spotkania te służą integracji braci strażackiej. Są one nierozłączną częścią strażackiej służby. W strażnicy OSP odbył się również krótki koncert orkiestry dętej z Mykanowa.
Straż Pożarna w Polsce jest sumą dwóch składników: Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Do obowiązku strażaka należy ratowanie życia. Służba ta jest zauważalna w ratownictwie drogowym, ekologicznym, chemicznym, pomocy przedmedycznej i wielu innych. Dziś właściwie trzeba mówić nie o strażaku, ale o ratowniku, który naraża swe życie, aby przynieść ratunek poszkodowanym. Zdając sobie sprawę z tak wielkich obowiązków i trudów strażackiej służby nie sposób nie zauważyć, że jej codziennością jest ocieranie się o śmierć. Strażak często musi stanąć z nią w oko w oko. Właśnie tu potrzeba wielkiej wiary, potrzeba ogromnego hartu ducha. Właśnie w tych trudnych chwilach, w akcjach, a zwłaszcza po akcji potrzeba duchowego wsparcia, potrzeba wspólnej modlitwy, duszpasterskiej rozmowy.

12.10.2012
 12 października 2012 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło sie spotkanie pod nazwą "Bezpieczeństwo Miasta".
Podczas spotkania omówiono tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, w szczególności niżej wymienione tematy:
- Uwarunkowania prawne zarządzania kryzysowego,
- Analiza strategiczna, ocena zagrożeń miasta,
- Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni miejskiej,
- Infrastruktura krytyczna miasta, system zaopatrywania w wodę,
- Bezpieczeństwo imprez masowych w mieście,
- Zagrożenia epidemiologiczne, chemiczne i radiologiczne w mieście,
- Zagrożenia pożarowe na terenie zurbanizowanym,
- Możliwość wsparcia działań miasta w sytuacjach kryzysowych przez organizacje pozarządowe,
- Ochrona osób o statusie VIP,
- Monitorowanie systemu zabezpieczeń,
- Dobór składu zespołu zarządzania kryzysowego w zależności od zagrożenia.
Obecni byli przedstawiciele wszystkich kluczowych służb i instytucji z terenu miasta w tym również Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.


25.09.2012

VII Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP Powiatu Częstochowskiego o Puchar Starosty Częstochowskiego 2012 

 Galeria zdjęć

W dniu 22 września 2012r. na stadionie sportowym w Blachowni, rozegrane zostały VII Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Częstochowskiego o Puchar Starosty Częstochowskiego 2012. Zawody oglądali licznie przybyli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i sołeckich, oczywiście przy udziale wiernych strażakom kibiców. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

grupa A seniorzy - mężczyźni:
1. OSP Cisie 96,2 pkt
2. OSP Zdrowa 98,1 pkt
3. OSP Jacków 106,2 pkt
4. OSP Łysiny 108,7 pkt
5. OSP Huta Stara 109, 9 pkt
6. OSP Rudnik Mały 114,6 pkt
7. OSP Jamki 121,3 pkt
8. OSP Staropole 122,2 pkt
9. OSP Kusięta 123,7 pkt
10. OSP Borowce 126,5 pkt
11. OSP Czarny Las 133,6 pkt
12. OSP Żuraw 136,7 pkt
13. OSP Osiny 142 pkt
14. OSP Nakło 158,9 pkt

grupa C seniorzy - kobiety
1. OSP Łęg 116,7 pkt
2. OSP Cisie 126,7 pkt
3. OSP Ulesie 145,6 pkt
4. OSP Jamki 145,9 pkt
5. OSP Kłomnice 147 pkt
6. OSP Kamienica Polska 179 pkt
7. OSP Jacków 189,8 pkt

wg regulaminu CTIF - chłopcy
1. OSP Huta Stara 1038,8 pkt
2. OSP Konopiska 1027,9 pkt
3. OSP Kłomnice 1024,7 pkt
4. OSP Bystrzanowice 989,8 pkt
5. OSP Rudnik Wielki 942,2 pkt

wg regulaminu CTIF - dziewczęta
1. OSP Konopiska 1006,3 pkt
2. OSP Nierada 988,6 pkt
25.09.2012

Impreza dla dzieci -  „Świetlik”

 Galeria zdjęć

W dniu 13.09.2012r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się kolejna edycja cyklicznej imprezy profilaktycznej dla dzieci „Świetlik”. W akcji uczestniczyli wychowankowie z kilku szkół naszego regionu oraz zaproszeni goście. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, a patronat nad nim objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji oraz Prezydent Miasta Częstochowy.

Akcja, miała na celu uświadomienie dzieciom w jaki sposób zachować się podczas powstania pożaru, wypadku komunikacyjnego, zasłabnięcia kogoś z rodziny i jak w prawidłowy sposób przekazać informację o tym zdarzeniu na alarmowy numer 112. Wspólna nauka piosenki o numerze alarmowym 112 zapoznała dzieci z zadaniami Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego.

Podczas akcji uhonorowaliśmy dyplomem i nagrodami rzeczowymi Wiktora Szarszewskiego, który to w roku 2009 gdy zauważył pogarszający się stan zdrowia swoich najbliższych, zadzwonił najpierw do swojego dziadka, a następnie wspólnie powiadomili służby ratownicze. Dzięki postawie Wiktora, cała rodzina podtruta tlenkiem węgla przeżyła.

Wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki odblaskowe, a następnie mieli możliwość uczestnictwa w pokazach przegotowanych dla nich przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Częstochowie. Punktem kulminacyjnym imprezy było wspólne wypuszczenie w niebo balonów z nr 112 przez blisko trzystu dzieci.

Współorganizatorami spotkania była Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczpospolitej Polskiej, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr. 53 w Częstochowie i Stowarzyszenie Częstochowa 2020r.
06.09.2012
6 września na obiekcie Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o. o. zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników przeprowadzono ćwiczenia kompanii gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego "PORAJ" .

Przyczyną zdarzenia założonego w scenariuszu było rozszczelnienie rurociągu transportującego benzol do zbiornika magazynowego. W wyniku zadziałania ładunku elektrostatycznego doszło do zapłonu par benzolu w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika magazynowego. Silne oddziaływanie cieplne zwiększyło wypływ benzolu i zintensyfikowało proces spalania. W tacy wyłapującej powstało rozlewisko, które natychmiast zajęło się ogniem.
Siły i środki zadysponowane w pierwszej fazie działań okazały się niewystarczające, wobec czego Kierownik Działań Ratowniczych wnioskuje o zadysponowanie kompanii gaśniczej COO "PORAJ".
Po osiągnięciu pełnego ukompletowania kompania została wprowadzona do działań z poleceniem podania w natarciu prądów wody z działek przenośnych na pole zbiornikowe objęte pożarem oraz w obronie na instalacje wydziału węglopochodnych.
Zaopatrzenie wodne zrealizowano z sieci hydrantowej i zbiornika przeciwpożarowego.

W ćwiczeniach brały udział zastępy z trzynastu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych działających na terenie województwa Śląskiego.

Po kliknięciu na zdjęcie przejdziesz do galerii zdjęć.

fot. KM PSP Częstochowa