BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

17.04.2013

Wizyta przedstawicieli Straży Pożarnej z Ukrainy

 Dwudziestu przedstawicieli Straży Pożarnej z Ukrainy na czele z:
• Pułkownikiem Anatoliem Poliushkevyczem - Komendantem Zarządu Głównego Obrony Cywilnej w Obwodzie Rówieńskim,
• Pułkownikiem Mykolą Kozlovskyim – V-ce Rektorem Szkoły Straży w Winnicy,
• Pułkownikiem Anatoliem Popovem – Dowódcą Jednostki Awaryjno – Ratowniczej w Sewastopolu,
odwiedziło Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Ukraińscy strażacy byli gośćmi Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie w ramach projektu: „Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych” i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Wizyta była doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach.

Wart podkreślenia jest fakt wyjątkowego wykładu dotyczącego katastrofy w Czarnobylu, który miał miejsce 17 kwietnia 2013r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie . Był on możliwy dzięki naszemu szczególnemu gościowi z Ukrainy - Panu pułkownikowi Anatolii Poliushkevych, który po katastrofie w Czarnobylu przez 100 dni brał udział w akcji ratowniczej. W promieniu 30 km od uszkodzonego reaktora została wyznaczona specjalna strefa bezpieczeństwa, gdzie nasz gość wraz z innymi ratownikami pełnił niebezpieczną służbę dbając o zabezpieczenie terenu i ratowanie tego co jeszcze było możliwe.
Anatolii Poliushkevych jest autorem kilku artykułów w państwowym czasopiśmie „Pożarne bezpieczeństwo” i w wojewódzkiej gazecie „MNS-info”. Temat katastrofy Czarnobylskiej ze względu na bezpośrednie uczestnictwo zawsze był dla niego bliski i dlatego chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami.
Wykład dotyczył katastrofy mającej miejsce 26 kwietnia 1986 w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. W którym w wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia substancji promieniotwórczych. Pan pułkownik podzielił się z licznie zebranymi słuchaczami swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami oraz wyciągniętymi wnioskami po katastrofie. Była to największa w historii energetyki jądrowej katastrofa przemysłowa XX wieku. W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125000 do 146000 km2 terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób.

07.03.2013
Trwa szkolenie doskonalące dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.
Obecnie, w ramach współpracy z innymi służbami, odbywa się szkolenie z zakresu przepisów ruchu drogowego prowadzone przez przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, oraz zajęcia z przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu urządzeń objętych dozorem.04.03.2013

Kampania "Nie dla czadu" i Fundacja Orlen "Dar Serca"

28 marca 2013r. przedstawiciele Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie odwiedzili Rodzinny Dom Dziecka celem przekazania czujnika tlenku węgla w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie dla czadu” realizowanej przez Komendę Główną PSP pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zakupione przez Fundację Orlen „Dar Serca” czujki tlenku węgla trafiły do Rodzinnego Domu Dziecka w Częstochowie przy ul. Kolorowej. Przy okazji dzieciom rozdano strażackie upominki. Podczas wizyty rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, kpt. Paweł Liszaj poinformował mieszkańców, jak zamontować czujkę, a także wspomniał o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych.

Akcja edukacyjna „Nie dla czadu” realizowana jest w całym kraju, a jej tematyka dotyczy zagrożeń związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. Na terenie miasta i powiatu częstochowskiego odnotowano w 2012 roku 63 zdarzenia, w których poszkodowanych zostało 36 osób. Nie obyło się również bez ofiar śmiertelnych, w roku 2012 w Częstochowie śmiertelnie zaczadziły się 3 osoby.

W województwie śląskim w sezonie grzewczym 2012 - 2013 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 1746 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. W zdarzeniach śmierć poniosło 26 osób, tym 1 dziecko, a poszkodowane zostały 594 osoby, w tym 187 dzieci.
W dobie szczelnych pomieszczeń, braku wentylacji i tysiąca niesprawnych instalacji kominowych czad może zagrażać również Tobie! Przy wysokich stężeniach tlenku węgla pojawia się uniemożliwiające ucieczkę osłabienie i utrata przytomności! Zakup czujki tlenku węgla to wydatek który może ustrzec Cię w porę i uratować życie twojej rodziny.01.03.2013

Z dniem 1 marca 2013 r powołano nowych zastępców dowódców JRG nr 3 w Częstochowie i JRG Koniecpol.  

Nowymi zastępcami dowódców zostali:
zastępca dowódcy JRG nr 3 – Pan mł. bryg. inż. Zbigniew Strugacz,
zastępca dowódcy JRG nr 4 – Pan mł. kpt. mgr inż. Tomasza Bąk.

Pan mł. bryg. inż. Zbigniew Strugacz posiada wymagane kwalifikacje zawodowe do stanowiska. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. W 1998 roku ukończył Studium Oficerskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 2007 roku ukończył Zaoczne Studium Aspiranckie w CS PSP w Częstochowie uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Posiada 16 – letni staż służby. Pełniona służba w różnych komórkach i wydziałach pozwoliły mu na zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki transportowej, technicznej i kwatermistrzowskiej. Ostatnie 13 lat służby pełnionej na Stanowisku Kierowania pozwoliły na zdobycie doświadczenia operacyjnego. Pan mł. bryg. Zbigniew Strugacz zna bardzo dobrze rejon operacyjny JRG nr 3, jego specyfikę i istniejące zagrożenia. Zna wyposażenie sprzętowe JRG nr 3. Jest oficerem zaangażowanym w realizację powierzonych zadań, odpowiedzialnym za podejmowane decyzje oraz dyspozycyjnym.

Pan mł. kpt. mgr inż. Tomasz Bąk posiada wymagane kwalifikacje zawodowe do stanowiska. Jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. W 2009 roku ukończył studia wyższe na kierunku zarządzanie w oświacie w służbach mundurowych w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie uzyskując tytuł magistra. W 2012 roku ukończył studia wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Służbę podjął w 1997 roku jako dowódca zastępu w JRG nr 2 Komendy Rejonowej PSP w Częstochowie. Od 01.01.1999 roku pełni służbę w JRG nr 4 kolejno na stanowiskach dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany. Wieloletnia służba w podziale bojowym pozwoliła mu na zdobycie doświadczenia operacyjnego, taktycznego i organizacyjnego. Pan mł. kpt. Tomasz Bąk jest oficerem sumiennym, konsekwentnym i dyspozycyjnym.15.02.2013

W związku z zakończeniem służby w Państwowej Straży Pożarnej i przejściem na st. ogn. Tadeusza Szlązaka, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie bryg. Jarosław Piotrowski serdecznie podziękował za lata rzetelnej służby oraz złożył wyrazy szacunku i uznania za ofiarną pomoc niesioną ludziom, za uratowane mienie i ludzkie życie.
Wieloletnia służba i zaangażowanie przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju naszej Komendy.
W tak uroczystym dniu Komendant życzył dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.