BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

27.03.2014

Ćwiczenia na obiekcie Gimnazjum w Olsztynie

W dniach 24, 25 i 26 marca na terenie Gimnazjum w Olsztynie przeprowadzono ćwiczenia których celem było:
- praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków,
- zapoznanie ćwiczących z warunkami budowlanymi obiektu, warunkami ewakuacji i  zaopatrzeniem wodnym,
- sprawdzenie umiejętności postępowania pracowników w sytuacji powstania pożaru, bądź innego miejscowego zagrożenia.

GALERIA ZDJĘĆ


Scenariusz ćwiczeń przedstawiał sie następująco:
W wyniku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych na terenie szkoły (spawanie instalacji centralnego ogrzewania) powstaje pożar w pomieszczeniach szatni. Pracownicy prowadzący powyższe prace podejmują próbę gaszenia przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Ze względu na silne zadymienie i szybkość rozprzestrzeniania się pożaru, działania te okazują się nieskuteczne. Pracownik szkoły - konserwator - powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora, który podejmuje decyzję o ogłoszeniu alarmu o ewakuacji i poleca zawiadomić straż pożarną.
Zostaje powiadomione SKKM PSP o pożarze w pomieszczeniach szatni.20.03.2014

Prezydent Miasta Częstochowy w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych

W dniu 20 marca 2014 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie miało miejsce spotkanie z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem, podczas którego omówiona została współpraca w zakresie realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Naczelnicy poszczególnych wydziałów Komendy omówili nurtujące problemy, zakres wykonywanych zadań oraz współprace z częstochowskim Magistratem. Zaprezentowany został również sprzęt ratowniczo – gaśniczy i infrastruktura Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie oraz Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP z terenu miasta.

Podczas spotkania skonsultowany został zakres współpracy dotyczący w szczególności organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywania pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych.

Dyskusją objęty został również nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych realizowany przez Komendę Miejską PSP w Częstochowie.

Wszystkie sugestie uściśliły strategię współpracę jednostek przyjętą na rok 2014.

14.03.2014

Zajęliśmy 3 miejsce w tenisie stołowym

Nasza drużyna wywalczyła trzecie miejsce w I rundzie Grand Prix w Tenisie Stołowym o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W dniu 12.03.2014r. przeprowadzona została pierwsza runda Grand Prix w trenisie stołowym o puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W zawodach udział brało 11 komend z województwa śląskiego.

Komenda Miejska PSP w Częstochowie wywalczyła w zaciętych pojedynkach trzecie miejsce na podium. Dla piewszych trzech miejsc zostały wręczone dyplomy i puchary. Reprezentantami KM PSP w Częstochowie byli: Urban Ciekański (kierownik drużyny, zajął V miejsce w klasyfikacji indywidualnej), Adam Kołek, Daniel Skupień, Janusz Kuc, Daniel Machura.

W Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie Komendant bryg. Sławomir Olbryś pogratulował zawodnikom osiągniętych wyników, życzył dalszych sukcesów oraz zobowaiązał się do wsparcia sekcji tenisa stołowego KM PSP Częstochowa.
14.03.2014

10 tys. zł za wskazanie podpalacza

Niemal codziennie wywoływane w ostatnim czasie pożary w okolicy Olsztyna, to bez wątpienia sprawa grasującego w pobliskich lasach podpalacza.

O tym, jak zapobiec kolejnym podpaleniom na terenie gminy Olsztyn, 12 marca br. rozmawiano w urzędzie gminy.
Podczas spotkania omówiono m.in. możliwości: zwiększenia patroli policyjnych i leśnych oraz włączenia zespołu konnego, zamontowania kolejnych kamer przy wjazdach do lasów oraz dotarcia do jak największej liczby osób, z prośbą o błyskawicznym informowaniu
o wszelkich podejrzanych sytuacjach i osobach.
- Nie ma wątpliwości, że ogień podkładany w kilku różnych miejscach, w niewielkich odległościach czasowych jest wywoływany przez podpalacza. – mówi nadleśniczy Mirosław Unglik.– Wzmocniliśmy już patrole leśnie. Trwają także dyżury na przeciwpożarowych wieżach obserwacyjnych.
Wspominano również o zakresie szkód powstałych w wyniku pożarów, które w roku 2012 zniszczyły 70 hektarów terenów leśnych na terenie gminy Olsztyn.
- Warunki pogodowe sprawiły, że na terenie naszej działalności, od początku roku zanotowaliśmy częstotliwość występowania pożarów, w stosunku do poprzedniego roku, większą aż o 212 % – informuje kpt. Kamil Dzwonnik.
- Dla osoby, która przyczyni się do ustalenia istotnych okoliczności dotyczących podpaleń, wraz z nadleśniczym Nadleśnictwa Złoty Potok, po raz kolejny wyznaczyliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Bez pomocy mieszkańców i turystów nie poradzimy sobie z niebezpieczeństwem pożarów. – mówi Tomasz Kucharski. Przestrzegamy również przed rozpalaniem ognisk w lesie, wypalaniem traw czy nieumyślnym wywoływaniem pożarów. – dodaje Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.
Osoby, które mogą pomóc, prosimy o kontakt: z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pod nr 34/ 36-91-255, z Komisariatem Policji
w Olsztynie pod nr 34/ 36-90-971 lub 997.
Wszystkim osobom, które przekażą informacje policja zapewnia pełną anonimowość.


12.03.2014

Niepokojący wzrost liczby pożarów!

Od początku roku do 11 marca br. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odnotowała ogółem 1079 zdarzeń. W analogicznym okresie ubiegłego roku zdarzeń było 575, co oznacza, iż wystąpił wzrost o 88%. Ogólna ilość zdarzeń wzrosła z powodu bardzo dużej liczby pożarów których w tym roku było 699 a w zeszłym 218. Tutaj obserwujemy drastyczny wzrost aż o 221%!

Liczba zdarzeń za okres od 01.01 do 11.03 w latach 2013 i 2014.

Obecne warunki atmosferyczne ułatwiają powstanie pożarów. Należy jednak pamiętać, że pożary niezwykle rzadko powstają samoistnie. Najczęstszą przyczyną powstania pożarów jest nieostrożność bądź celowe działanie człowieka.
Z uwagi na tak drastyczny wzrost ilości pożarów KM PSP w Częstochowie zwróciła się do Policji i Straży Miejskiej o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu zdarzenia. Jeżeli strażacy podczas działań zauważą sprawcę lub otrzymają informacje o podpaleniu, na miejsce zdarzenia wzywana jest Policja.
Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o ostrożność i rozwagę.