BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

18.12.2019

Uroczyste przekazanie samochodu dla jednostki OSP Przyrów

 

         W dniu 15 grudnia 2019 roku na rynku w Przyrowie odbyło się oficjalne przekazanie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Iveco EuroCargo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyrowie. Uroczyste przekazanie pojazdu poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym w Przyrowie, w asyście pocztów sztandarowych jednostek OSP gminy Przyrów.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele parlamentu, powiatu i gminy.

         Na zakończenie prezes OSP Przyrów dh Jacek Stencel podziękował  wszystkim zaangażowanym za pomoc przy pozyskaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz za udział w uroczystości.

W uroczystości wzięli udział:

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński

Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska

Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka

Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk

Starosta częstochowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie Krzysztof Smela.

Wójt gminy Przyrów Robert Nowak

Radna do sejmiku wojewódzkiego Beata Kocik

Komendant Miejski PSP w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski

Zastępcy  Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. kpt. Tomasz Bąk i mł. bryg. Paweł Froch oraz Naczelnicy i pracownicy częstochowskiej komendy zaangażowani w prace związane z pozyskaniem pojazdu.

 

 

 

13.12.2019

10 grudnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie odbył się konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej "Uratować znaczy żyć", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie. Patronat honorowy nad konkursem objął m.in. Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Celem konkursu było rozpowszechnienie wśród dzieci w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenia tych umiejętności oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

13.12.2019

 

W refleksji przy wigilijnym stole, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,

do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i będzie źródłem sił w realizacji

tego co trudne, a nawet po ludzku niemożliwe.

Trwając w atmosferze wdzięczności za cud betlejemskiej nocy życzę Mieszkańcom Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego, Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Strażakom i Pracownikom Cywilnym Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, nadziei, optymizmu i błogosławieństwa Bożego, a Nowy Rok niech będzie darem pomyślności, szczęścia i spełnionych marzeń.

 

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
-//-
st. bryg. Jarosław Piotrowski

13.12.2019

KOMUNIKAT
 
W ostatnim czasie pojawiły się informacje o oszustach, którzy podając
się za funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach, próbują wyłudzić pieniądze
od przedsiębiorców i instytucji z terenu województwa śląskiego
pod pretekstem zbiórek na różne cele.
Informujemy, że żaden funkcjonariusz ani pracownik Komendy
Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz komend powiatowych
i miejskich PSP woj. śląskiego nie prowadzi żadnej zbiórki pieniędzy,
ani nie prosi o dokonywanie przelewów pieniężnych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie
skontaktować się z właściwą terytorialnie komendą  
Państwowej Straży Pożarnej lub powiadomić Policję.

12.12.2019

W dniach 27,28,29 listopada 2019 r. odbyły się ćwiczenia doskonalące Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Częstochowa na Zakładzie Center-Gaz w Częstochowie. Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż w trakcie napełniania autocysterny propan-butanem doszło do uszkodzenia zaworu autocysterny i uwolnienia gazu do otoczenia. Celem ćwiczeń było:

 1. Doskonalenie działań Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego
  JRG 2 „Częstochowa” na terenie zakładu zakwalifikowanego do zakładów zwiększonego ryzyka.
 2. Doskonalenie umiejętności doboru sprzętu z uwzględnieniem podstawowych parametrów technicznych, pozostającego na wyposażeniu jednostek ćwiczących
  w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego.
 3. Utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie prowadzenia działań ratownictwa chemicznego na terenie zakładu magazynującego materiały niebezpieczne.
 4. Zapoznanie strażaków ze specyfiką i rodzajami zagrożeń wynikających
  z napełnianiem autocystern oraz przewozu drogowego gazów skroplonych.
 5. Zapoznanie strażaków z budową autocystern przystosowanych do przewozu gazów skroplonych oraz z zasadami postępowania podczas uszkodzenia zaworu autocysterny i wycieku propan-butanu.