BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

18.05.2020

Z dniem 15 maja 2020 roku, Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. kpt. mgr inż. Tomaszowi Bąkowi, dotychczasowemu zastępcy komendanta miejskiego.

Pan st. kpt. mgr inż. Tomasz Bąk ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu w 1997 roku i rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Częstochowie na stanowisku dowódcy zastępu. Od sierpnia 1997 roku pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia PSP w Częstochowie, a od stycznia 1999 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie zajmując kolejno stanowiska dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, a od 2013 roku zastępcy dowódcy JRG. W trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje kończąc kolejno: Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach w 2007 roku, uzyskując tytuł licencjata, Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie w 2009 roku, uzyskując tytuł magistra zarządzania w oświacie i służbach mundurowych, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w 2012 roku, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu „Zarządzania zasobami ludzkimi dla straży pożarnej” w 2017 roku.
Pan st. kpt. mgr inż. Tomasz  Bąk posiada duże doświadczenie taktyczne i operacyjne w dowodzeniu działaniami ratowniczo- gaśniczymi. Współpracuje ze środowiskiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” , Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Krzyżem WOPR.

18.05.2020

W dniu 14 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie obyło się uroczyste zdanie obowiązków Komendanta Miejskiego przez Pana st.bryg. mgr inż. Jarosława Piotrowskiego. Podczas uroczystości funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy podziękowali za wspólną wieloletnią służbę.

Pan st.bryg mgr inż. Jarosław Piotrowski pełnił służbę w częstochowskiej straży pożarnej od 1985 roku. Podczas długoletniej służby zajmował szereg kierowniczych stanowisk a od 2016 roku kierował Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W trakcie pełnienia służby w Komendzie Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wielokrotnie dowodził akcjami ratowniczo - gaśniczymi, podejmował skuteczne działania mające na celu ciągłe doposażanie częstochowskiej straży w nowoczesny sprzęt. Dbał o poprawę warunków socjalno-bytowych w obiektach Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie aby spełniały jak najwyższe standardy i normy.

Z dniem 18 maja 2020 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak powierzył st. bryg. Jarosławowi Piotrowskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w realizacji kolejnych planów zarówno służbowych jak i prywatnych.

 

Dziękujemy.

30.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2020

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Mieszkańcom Miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego
życzą

Kierownictwo, strażacy i pracownicy cywilni
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

24.03.2020

Strażacy wspierają działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

 

Państwowa Straż Pożarna prowadzi na terenie całego kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2. Wszystkie te działania mają jedynie charakter wspomagający działania innych służb i instytucji.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu częstochowskiego na polecenie wojewody śląskiego udostępnili namioty, które stanowić mają przyszpitalne polowe izby przyjęć. Na ternie miasta Częstochowy namioty zostały udostępnione i rozstawione przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy następujących placówkach medycznych:

  • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny przy ul. Bialskiej 104/118,
  • Miejskim Szpitalu Zespolonym na przy ul. Mirowskiej 15,
  • Szpitalu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7.

Zadania strażaków związane z tworzeniem i prowadzeniem polowych izb przyjęć, polegają na rozstawieniu namiotów pneumatycznych, wyposażeniu ich zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obsługi infrastruktury technicznej, tj. ogrzewania oraz oświetlenia. Strażacy nie wykonują żadnych zadań w strefie zagrożenia koronawirusem.