BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

22.09.2020

W dniu 21 września 2020 roku o godzinie 9:00 odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego na terenie Zakładów Chemicznych Rudniki.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, iż w wyniku korozji zaworu dennego z ługiem sodowym dochodzi do uwolnienia substancji do otoczenia. Pracownik zakładu próbuje dokręcić zawór zbiornika w którym magazynowany jest ług sodowy – lecz bezskutecznie. Pracownik zostaje ochlapany substancją i traci przytomność. Pracownicy będący w pobliżu informują o zaistniałym zdarzeniu Kierownika Zakładu, który po zapoznaniu się z sytuacją nakazuje ewakuację pracowników zakładu oraz powiadomienie służb ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto w ramach podgrywki w trakcie ćwiczeń założono, iż dochodzi do zasłabnięcia jednego z ratowników.

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:

 • GCBA 5/42 – JRG-2 KM PSP Częstochowa,
 • SRt – JRG-2 KM PSP Częstochowa,
 • SCRChem  - JRG-2 KM PSP Częstochowa,
 • GCBA 8/50 – JRG-1 KM PSP Częstochowa,
 • GBA 2,5/24 – JRG-3 KM PSP Częstochowa,
 • GCBA 8/50 – JRG-3 KM PSP Częstochowa,
 • SCD-42 – JRG-3 KM PSP Częstochowa,
 • SLRR – JRG-2 KM PSP Częstochowa,
 • SLOp - KM PSP Częstochowa.

 

 

14.09.2020

Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w dniach 11.09.2020 roku oraz 12.09.2020 roku włączyli się 2 akcje Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie tj. Krwawy Piątek oraz Drogowskaz dla młodych.

Ambasada Dobroczynności wraz z partnerem wydarzenia Zarządem Terenowym KMP w Częstochowie w ramach projektu Pomagamy Dbamy Gramy zorganizowała  „Krwawy piątek w Częstochowie”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa alarmują, że zapasy krwi są na wyczerpaniu. Jest to szczególnie niebezpieczna sytuacja w okresie letnim, kiedy wielu krwiodawców jest na urlopach, a wypadków na drogach - a tym samym potrzeb - jest dużo więcej! W tak szczytnej akcji nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej którzy również wsparli organizatorów.

Drogowskaz dla młodych. Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2019 roku młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata byli sprawcami blisko 800 zdarzeń drogowych na terenie miasta i powiatu częstochowskiego, w których ponad 100 osób zostało rannych, a 2 poniosły śmierć. Najczęstszą przyczyną wypadków była nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków panujących na drodze. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze, częstochowska drogówka wspólnie z Automobilklubem Jurajskim zorganizowała cykl zajęć teoretyczno-praktycznych dla tych kierowców, którzy dopiero niedawno odebrali swoje pierwsze uprawnienia do kierowania pojazdami. W dniu 12 września 2020 roku odbył się II etap wydarzenia Drogowskaz dla Młodych gdzie na uczestników czekało szereg zadań zwiększających świadomość oraz odpowiedzialność na drodze. Młodzi kierowcy rywalizowali o puchar Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Częstochowie. Jednym z etapów rywalizacji był test wiedzy u funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej połączony z prelekcją na temat bezpieczeństwa na drodze. Młodzi kierowcy mogli zapoznać się również ze specjalistycznym sprzętem służącym do ratowania życia podczas zdarzeń komunikacyjnych.

 

  

31.07.2020

Trwają wakacje, a wraz z nimi czas wypoczynku oraz rekreacji nad wodą. W tym okresie niestety, corocznie wzrasta liczba utonięć. By zapobiegać tego typu wypadkom, w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje" organizowane są pogadanki i pokazy na akwenach, związane z tematyką bezpiecznego wypoczynku. Od 29 do 31 lipca br. strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, wspólnie z policją i WOPR prowadzą działania prewencyjne w parku wypoczynkowym "Lisiniec" w Częstochowie

Oprócz przeprowadzanych tam przez strażaków ćwiczeń z ratownictwa wodnego, mających na celu doskonalenie umiejętności ratowniczych, organizowane są również pokazy ratowania osób tonących, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pogadanki na temat bezpieczeństwa. Policjanci rozmawiają z rodzicami i dziećmi na temat zasad korzystania z kąpielisk, poruszania się po drodze, jak również zwracają uwagę, czy wypoczywający na plaży przestrzegają przepisy i czy małoletnie dzieci nie są pozostawione bez opieki.

Apelujemy, aby podczas wypoczynku nad wodą nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nieodpowiedzialne zachowanie może kosztować utratę zdrowia, a nawet życia.

 

Nad wodą:

 • Wybierając miejsce do wypoczynku nad wodą pamiętajmy o tym, by korzystać z terenów do tego przeznaczonych (jeziora, stawy, zalewy, rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli). Pływajmy tylko na basenach i kąpieliskach strzeżonych przez służby ratownictwa wodnego.
 • Zawsze stosujmy się do zaleceń ratowników, którzy pełnią dyżur na kąpielisku.
 • Nigdy nie pływajmy sami – zawsze w towarzystwie innych osób lub ratowników.
 • Pływając nie oddalajmy się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca na kąpielisku.
 • Nigdy nie spożywajmy alkoholu przed wejściem do wody!
 • Nigdy nie skaczmy (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody – nie znamy głębokości wody oraz ukształtowania dna.
 • Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody - zanurzajmy się stopniowo i nie kąpmy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu, gdyż może dość do tzw. wstrząsu termicznego.
 • Podczas pływania łodzią (kajakiem, pontonem) lub łowienia ryb z pokładu, zawsze nośmy kamizelkę ratunkową.

Podczas upałów:

 • Regularnie pijmy duże ilości wody.
 • Ograniczajmy do niezbędnego minimum przebywanie na słońcu, zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni słonecznych.
 • Utrzymujmy chłodne powietrze wewnątrz pomieszczenia, stosując żaluzje w drzwiach i oknach.
 • Ubierajmy się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry i nakrycia głowy. Lekka odzież o jasnych kolorach odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.
 • Pamiętajmy, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe, dlatego przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach, zachowajmy szczególną ostrożność i starajmy się nie zaprószyć ognia.

 

23.07.2020

W dniach 21-23 lipca 2020 roku odbyły się ćwiczenia wg. następującego scenariusza:

Pierwsza część ćwiczeń.

W wyniku zaprószenia ognia na obszarze leśnym dochodzi do powstania pożaru który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Działania gaśnicze wymagają dostarczenia w miejsce pożaru dużej ilości wody, dlatego też w celu realizacji odpowiedniego zaopatrzenia wodnego na miejsce działań zadysponowane zostają zastępy wchodzące w skład Plutonu 4 „Magistrala” Częstochowa.

 

Druga część ćwiczeń.

            W wyniku kilkudniowych silnych opadów deszczu poziom wody w kanale „Kucelin” podnosi się powyżej progu alarmowego. Dokonane oględziny wałów przeciwpowodziowych wykazały ich uszkodzenie na odcinku 10m w okolicy ul. Kucelińska.  Na miejsce zadysponowane zostają zastępy JOP celem umocnienia wałów.

 

Celem ćwiczeń było:

 1. przypomnienie i doskonalenie umiejętności dotyczących dostarczania wody na duże odległości,
 2. przypomnienie i doskonalenie umiejętności w zakresie budowy wałów i działań przeciwpowodziowych,
 3. doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem łączności radiowej oraz wykorzystywania kanałów ratowniczo – gaśniczych podczas prowadzenia działań.

 

23.07.2020

W wyniku wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych przez firmę zewnętrzną, dochodzi do zapalenia się więźby dachowej na budynku kościoła. Obecny na miejscu proboszcz podejmuje działania zmierzające do ugaszenia pożaru w zarodku przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Działania gaśnicze okazują się jednak nieskuteczne. To scenariusz ćwiczeń który realizowali strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w dniach 14-16 lipca 2020 roku.

Celem ćwiczeń było:

 1. sprawdzenie umiejętności postępowania zarządców obiektu w sytuacji powstania pożaru, bądź innego miejscowego zagrożenia,
 2. sprawdzenie możliwości dojazdu do obiektu sakralnego i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych,
 3. sprawdzenie możliwości budowy zaopatrzenia wodnego w oparciu o gminną sieć hydrantową,
 4. sprawdzenie możliwości manewrowych drabiny mechanicznej,
 5. doskonalenie współpracy pomiędzy służbami współdziałającymi w tym Policji,ZRM, CZK,
 6. doskonalenie tworzenia PPŚiŚ w tym wybierania optymalnego miejsc do ustawienia przybyłych sił i środków,
 7. sprawdzenie możliwości ewakuacji dzieł sztuki – wyznaczenia tymczasowego miejsca ich składowania (współpraca z przedstawicielami konserwatora zabytków oraz zarządcy budynku).